Ansökan om tillstånd till Ljungå kraftverk i Ljungån i utförande som avviker från tidigare lovgivet utförande

Diarienummer : 2013/2399/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: