Ansökan om tillstånd till grävnings- och dämningsåtgärder i samband med restaurering av våtmark i tidigare utdikade Långsjön samt höjning av lågvattennivå i Mellsjön, Nyköpings kommun

Diarienummer : 2014/1222/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: