Ansökan om tillstånd till dels befintlig småbåtsbrygga vid Norrviken samt dels befintlig intagsbrygga med ombyggnad, Stora Timarön i Österåkers kommun (Timarön 1:17)

Diarienummer : 2012/919/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: