Ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin vid Brickagruvan, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2014/1363/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: