Ansökan om tillstånd till återuppförande och tillbyggnad av brygga på fastigheten Stridsby 3:1 i Norrtälje kommun

Diarienummer : 2013/540/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: