Ansökan om tillstånd från E.ON Värme Sverige AB och E.ON Gas Sverige AB angående uppförande och drift av anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas i Högbytorp i Upplands-Bro kommun, Stockholms län

Diarienummer : 2011/2088/184
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: