Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inom fastigheten Sicklaön 38:1 – Kvarnholmens södra strand, i Nacka Kommun

Diarienummer : 2012/847/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: