Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Bällstaån vid Bromstens industriområde, Spånga, Stockholms kommun

Diarienummer : 2012/191/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: