Ansökan om tillstånd för utläggande av undervattenskabel enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Diarienummer : 2007/931/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: