Ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en mätstation vid Södra Midsjöbanken

Diarienummer : 2007/347/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: