Ansökan om tillstånd för pålning i Viskans botten och strandkant, schaktning och erosionsskydd inom fastigheterna Simonsland 15 och Lundby 1:1, Borås Stad

Diarienummer : 2012/1032/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt
Besvarad: