Ansökan om tillstånd för kompletterande undersökningar av havsbotten nordväst om Smögen/Kungshamn i Sotenäs kommun, Västra Götalands län, enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln

Diarienummer : 2010/1099/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: