Ansökan om tillstånd för anläggande av våtmark på fastigheten Katrineholm Lerbo - Ekeby i Katrineholms kommun, Södermanlands län

Diarienummer : 2013/588/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: