Ansökan om tillstånd för ändring av gällande tillstånd för uttag av grundvatten till jordbruksbevattning (Kiaby 16:6 och Bäckaskog 1:39), Kristianstad kommun

Diarienummer : 2012/903/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt
Besvarad: