Ansökan om tillstånd för ändring av befintligt fast erosionsskydd vid Kustdammarna samt att utföra drift- och underhållsåtgärder i Lomma kustområde, Lomma kommun

Diarienummer : 2014/2015/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: