Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken angående uttags- och återföringsbrunnar för grundvatten på fastigheterna Stockholm Trollhättan 29-30-31-32 och 33

Diarienummer : 2014/1275/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: