Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Stora Middelgrund – nu fråga om tidpunkt för när byggnads- och anläggningsåtgärder ska ha vidtagits samt ändring av villkor

Diarienummer : 2014/263/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: