Ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av en vindmätningsstation på Södra Midsjöbanken

Diarienummer : 2010/1958/184
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad: