Ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem utanför territorialgränsen inom svensk ekonomisk zon

Diarienummer : 2008/2070/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: