Ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln för utläggande av rörledning utanför territorialgränsen på västkusten

Diarienummer : 2009/381/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: