Ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att utföra undersökning av kontinentalsockeln i Östersjön inom Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer : 2009/140/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: