Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken

Diarienummer : 2015/230/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad: