Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för uttag av bottenmaterial vid Sandhammarbank

Diarienummer : 2010/2124/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: