Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggning av två stycken 132 kV sjökabelförband på svensk kontinentalsockel i Öresund, inom Helsingborgs kommun, Skåne län

Diarienummer : 2016/1023/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: