Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska havsbotten vid Finngrunden

Diarienummer : 2007/1007/184
Departement/Myndighet : SGU, Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: