Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten samt lägga ned och bibehålla elkablar i Kalmarsund, Mörbylånga och Torsås kommuner, Kalmar län

Diarienummer : 2016/468/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: