Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att undersöka havsbotten i Hanöbukten inom allmänt vatten i Kristianstads kommun och Sölvesborgs kommun

Diarienummer : 2012/878/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: