Ansökan om tillstånd enligt lagen (100:314) om kontinentalsockeln att utforska havsbotten i tre områden utanför Kungshamn

Diarienummer : 2007/1074/184
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: