Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande och upptagande av undervattenskabel på kontinentalsockeln utanför Skagerak

Diarienummer : 2011/820/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: