Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av sjökabel på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen i Östersjön

Diarienummer : 2011/812/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: