Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen i Östersjön

Diarienummer : 2010/1149/184
Departement/Myndighet : SGU Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: