Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel för starkström m.m. på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen på Södra Midsjöbanken i Östersjön

Diarienummer : 2012/1231/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad: