Ansökan om tillstånd enl. kontinentalsockellagen för att genomföra geotekniska bottenundersökningar i Kalmarsund, Trolleboda

Diarienummer : 2008/2228/184
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: