Ansökan om tillstånd (enl. 1966:314) för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen

Diarienummer : 2008/2070/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: