Ansökan om tillstånd att utforska kontinentalsockeln (1966:314) utanför Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Diarienummer : 2008/1268/184
Departement/Myndighet : SGU
Besvarad: