Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. (Sunnerstaholms kraftverk) vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun

Diarienummer : 2014/1464/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: