Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G under säsongen 2012, i Nedre Dalälvsområdet

Diarienummer : 2012/441/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: