Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G under säsongen 2012, i Deje, Forshaga kommun, Värmlands län

Diarienummer : 2012/440/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: