Ansökan om nedläggning av torrläggningsföretaget Dalkarlskärr-Norrängen-Sandemar, Haninge kommun

Diarienummer : 2012/1065/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: