Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen för anläggande och drift av sjö- och markkabelförband mellan Laröd (Helsingborg) och territorialgränsen mot Danmark

Diarienummer : 2016/549/10.1
Departement/Myndighet : Energimarknadsinspektionen
Besvarad: