Ansökan om flödesfrämjande åtgärder i Korsnäsströmmen, samt lagligförklaring av Korsnäs vattenkraftverk med tillhörande dammbyggnader m.m. i Falu kommun, Dalarnas län

Diarienummer : 2013/2225/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: