Ansökan om bygglov på Norra Väderöarna 1:1 avseende tillbyggnad av fristående hotellrumsbyggnad

Diarienummer : 2013/285/10.1
Departement/Myndighet : Tanums kommun
Besvarad: