Ansökan från Vattenfall Vattenkraft AB om godkännande och tillstånd till säkerhetshöjande åtgärder vid Viskafors kraftstation, Borås kommun, Västra Götalands län

Diarienummer : 2015/1000/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: