Ansökan från Stockholms kommun om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i och utanför Slussenområdet, nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren samt tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden

Diarienummer : 2012/824/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: