Ansökan från Sollentuna kommun om tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i syfte att förbättra miljön i och kring Edsån

Diarienummer : 2012/817/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: