Ansökan från Nordkalk AB om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Gotland Bunge Ducker 1:64

Diarienummer : 2013/1503/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: