Ansökan från Nord Stream om förlängning respektive justering av befintligt undersökningstillstånd

Diarienummer : 2008/2338/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: