Ansökan från Nord Stream om förlängd undersökningsperiod

Diarienummer : 2007/2152/184
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad: