Ansökan från Nora Kommun om tillstånd till brobygge över Hagbyån för ny bussgata (Nora 1:1 och Nora 1:2)

Diarienummer : 2012/898/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: