Ansökan från MölnDala Fastighets AB och Mölndals kommun om tillstånd till vattenverksamhet för flytt och ombyggnad av betongåränna och anläggande av ”bypassrör” m.m. i Forsåker, Mölndals kommun

Diarienummer : 2017/1191/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad: